Kognitiv beteendeterapi

 

 

KBT Sydsverige kan ge psykoterapi för bl a ångestproblem och depression. Kognitiv beteendeterapi bygger på utvärderade och beforskade metoder och är rekommenderad behandling för dessa tillstånd. Vanliga ångesttillstånd är enkla fobier, social fobi, panikångest, tvång, generaliserad ångest och stressyndrom.

 

Behandlingen ges av legitimerad psykoterapeut, är relativt kort och har en betoning på samarbete mellan terapeut och patient. Behandlingsarbetet är pedagogiskt och grundas på problemanalys, konkreta mål och utvärdering.

 

Telefon: 0722-455069 

Mail: kbtsydsverige@gmail.com

Verksamheten är för tillfället vilande.

  

 

 

 

 

 

   

 

Medvetandet kan ta tusen vägar, men på den här vackra

vägen går jag med ro.

Vid varje steg känner jag vinden. Vid varje steg slår en

blomma ut.

Thich Nhat Hanh